Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Výuka od 10.5.2021

Vážení rodiče, od 10.5. bude v případě příznivého počasí VO a TO probíhat venku. Výuka HN, pěveckých sborů, flétnového, houslového souboru a kapel bude probíhat v počtu 3 žáků ve škole. Učitel příslušného předmětu vás kontaktuje.

Konzultační hodiny pro zpěváky z Kamínku a Luscinií

Vážení rodiče, od příští středy (28.4.) budou zahájeny individuální konzultace pěveckých sborů. Konzultace budou probíhat v čase od 13.45 do 16.50 s paní učitelkou Annou Bartošovou. Čas konzultace si můžete domluvit u paní sbormistryně Mgr. Jany Štrbové. Individuální konzultace jsou určeny pro žáky, kteří se nezúčastňovali on-line hodin. Ostatní zpěváčci mají v obvyklém čase on-line výuku s paní učitelkou Štrbovou.

Dotazník

Vážení rodiče, jelikož se snažíme poskytovat distanční výuku uměleckých oborů co nejlépe, určitě máme co zlepšovat. K tomu potřebujeme znát postřehy z "druhé strany obrazovky". Vyplněním následujícího dotazníku nám pomůžete nastavit pravidla tak, abychom společně s Vámi pracovali při vzdělávání Vašich dětí jako sehraný tým.
Dotazník najdete zde: https://forms.gle/hk8xcLcp7WbJ7fW87
Děkujeme za vyplnění. Eva Halířová, ředitelka

Zahájení individuálního vyučování a individuálních konzultací

Vážení rodiče a milí žáci, od pondělí 19. dubna se vracíme po týdenním odkladu zpět do školy.
Povoleny jsou individuální hodiny (1+1) v hudebním oboru včetně zpěvu, a individuální konzultace v ostatních povinných předmětech (HN, sbory, TO, VO).
Individuální předměty se vyučují dle platného rozvrhu.
Čas konzultace si domluvte u učitele příslušného předmětu. Konzultace budou přednostně sloužit žákům, kteří v těchto předmětech nemohli nebo nechtěli během uzavření škol pracovat a žákům, kteří nebyli v pololetí klasifikováni.

Zahájení výuky odloženo

Vážení rodiče, milí žáci, individuální prezenční výuka a individuální konzultace budou zahájeny z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v okrese Děčín až 19.dubna.

Zahájení prezenčního vyučování

Vážení rodiče, milí žáci, od 12. dubna se opět budeme setkávat ve škole při individuální výuce hudebního oboru. V ostatních oborech (ýtvarný, hudební) a ve skupinové výuce (HN, soubory a sbory)jsou povoleny individuální konzultace. Přednostně se budou individuálních konzultací zúčastňovat žáci, kteří neabsolvovali on-line vyučování, ani se jinak nezapojili ostatními distančními formami výuky, tak, abychom měli podlady pro závěrečné hodnocení.

Přijímací zkoušky

14/06/2021 12:00
16/06/2021 16:00

Přihlásit můžete své dítě do výtvarného oboru, tanečního oboru nebo do těchto studijních zaměření v hudebním oboru: Hra na klavír, Hra na keyboard, Hra na zobcovou flétnu, Hra na trubku, Hra na housle, Hra na kytaru, Sólový zpěv, Sborový zpěv, Hra na EKN a jejich ovládání ( v rámci Elektrického zpracování hudby a zvukové tvorby).

Ministerstvo představilo plán pro návrat žáků do škol

Individuální výuka v zuš a individuální konzultace budou možné hned v první vlně. Netrpělivě očekáváme den "D". https://www.msmt.cz/faq-k-prvni-fazi-navratu-do-skol

Jak se žije (v) zušce

Máme za sebou pět měsíců výuky, která, na krátké nadějeplné přerušení před vánočními svátky, probíhá pouze na dálku.
Tento způsob vyučování nám všem obrátil svět vzhůru nohama. Jako jedna z prvních zušek jsme již na jaře zahájili individuální výuku on-line, ale po dvou měsících bylo již cítit, že nám chybí práce ve třídě. Na dálku se nedá kontrolovat dotykem napětí v ruce, volná ramena, kvalita tónu, síla dechu a další - není to jen o tom správně zahrát noty, nesplést slova při zpěvu, nebo jen tak máchnout rukou při tanci.

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče, z důvodu uzavření škol, se nebude dne 28. ledna vydávat výpis vysvědčení za I.pololetí fyzicky. Pokud chcete získat náhled na klasifikaci, mate možnost požádat třídního učitele o přístupové údaje do www.izus.cz, kde naleznete výpis vysvědčení v sekci “dokumenty” u svého dítěte.