Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Organizace konce školního roku ikona přilepeno

Vážení rodiče,
výuka ve všech oborech bude probíhat do 29. června. Vysvědčení se budou vydávat ve středu 30. června od 8:00 do 13:00.

Nově od září !!! ikona přilepeno

Vážení rodiče, milí žáci, studijní zaměřní Hra na keyboard je již nedílnou součástí výuky v naší zuš, ještě před zavedením školního vzdělávacího programu. Od září do tohoto studijního zaměření zavádíme nový nepovinný předmět - Hra na EKN a jejich ovládání. Tento nepovinný předmět s dotací 0,5 hodiny k základnímu studiu Hry na keyboard umožní žákům seznámit se s možnostmi keyboardu jako součástí propojení s PC a dalšími technickými a digitálními doplňky. Úplata za vzdělávání Hry na keyboard s tímto nepovinným předmětem činí za měsíc 250.- Kč.

Výstavy výtvarného oboru

img_202106251107052.jpg

Máme za sebou postupové a přijímací zkoušky, týden povedených absolventských koncertů, a tak hudební a taneční obor může udělat za letošním školním rokem pomyslnou tečku. Ne tak výtvarníci - těm prezentace prací teprve začíná. Netrpělivě jsme očekávali dokončení úprav v městském infocentru, abychom Vás mohli pozvat na výstavu prací, které vznikly během on-line výuky a budou ke shlédnutí po celý červenec.

Duhová nota

Nejmladší z našich kapel je Duhová nota, nebo-li Duháčci. Přejeme Vám krásnou středu.
https://youtu.be/7PRXrkCPi5M

Klavírní oddělení

Poslední z pozvánek ke studiu v naší základní umělecké škole. Pokud se nemůžete rozhodnout, všechna videa jsou i na Youtube pod hlavičkou Základní umělecká škola Česká Kamenice. Těšíme se na vás !
https://youtu.be/KLbUHuvpID8

Taneční postřehy z poslední doby

Dva poslední školní roky nám tvrdě poznamenal koronavirus. Nyní, když se situace začíná trochu stabilizovat a pro nás, kteří pracujeme v oboru uměleckého školství začíná trochu svítat, sčítáme plody uplynulé doby. Moje postřehy jsou zcela konkrétní a velice zřetelné.

Hraje celá rodina

Pana učitele René Habicha jsem vám již v minulých videích představili. Z minulých příspěvků také víte, že jeho syn Renda je jedním z žáků naší školy, kteří byli letos přijati na konzervatoř a přihlásil se do konkurzu programu MenArt Nadačnho fondu Magdaleny Kožené. Nevíte ale, že Janek a Anička Habichovi jsou naši budoucí žáci. A jak to vypadá, když celá rodina žije hudbou můžete posoudit podle dnešního videa.
https://youtu.be/Hia6Atk82ts
Krásnou sobotu a neděli :-)

Třída dechových nástrojů

Zobcová flétna se tváří jako jednoduchý hudební nástroj, avšak nadělá se s ní hodně muziky. Možnosti využití jako sólového nástroje nebo přípravného nástroje pro třeba hru na trubku vám představí pan učitel René Habich se svým žákem.
https://youtu.be/Pl9ZcunANJc
https://youtu.be/jXNXkCFKU0w

Pěvecká třída

Dnes nahlédneme do třídy paní učitelky Hany Esther Minutillo, která je také výkonnou umělkyní a také má za sebou úspěšnou kariéru v moha operních domech Evropy.
https://youtu.be/euqqP8chx3Y

Závěrečná práce vokálně-instrumentálních souborů

V naší škole je jedním z kolektivních předmětů hra ve vokálně-instrumentálním souboru. Nejmladší se jmenuje Duhová nota, od přípravky nám trochu vyrostli Zušáci a nejstarší a hudebně nejvyspělejší žáci hrají v souboru Hraje to! Pod odkazem se Vám otevřou nahrávky, které vznikly v době distanční výuky. Všechny soubory pracují pod vedením Mgr. Blanky Jíravové
https://youtu.be/S-tdKPwvyJw
https://youtu.be/tR7OBQokzDU