Jste zdeGDPR

GDPR


Organizace zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. 4. 2016.
Pravidla pro nakládání s osobními údaji, zajištění souladu s GDPR a prokázání naplnění všech principů a požadavků GDPR jsou zpracována ve Směrnici ředitelky školy k ochraně osobních údajů. Tento dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy po předchozí telefonní domluvě  na čísle 412584569.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu ust. čl. 37 Nařízení byla jmenována paní ing. Petra Stejskalová