Jste zdeHudební obor

Hudební obor


Studium v základní umělecké škole je rozděleno na přípravné pro děti od 5 let a základní pro děti od 7 let.
5 a 7 let musí mít dovršené do 1. 9. příslušného školního roku.

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího plánu.
V hudebním oboru studium zahrnuje individuální hodiny a povinnou hudební nauku a kolektivní výuku.

Od 5 let lze navštěvovat
1) Hudebně-pohybovou výuku ( příprava pro hudební i taneční obor všeobecná )
2) Přípravný pěvecký sbor
3) Hra na nástroj, sólový zpěv ( přípravná hra na nástroj - klavír, keyboard, zobcová flétna, kytara, housle, sólový zpěv )

Od 7 let již studují žáci v jednotlivých studijních zaměřeních podle školního vzdělávacího programu.

Kolektivní výuku lze plnit ve třech souborech, podle hráčské dovednosti žáka:

  • Hraje To!
  • Zušáci
  • flétnový soubor

nebo v pěveckých sborech:

  • Kamínek
  • Lusciniae