Jste zdePřijímací a postupové zkoušky

Přijímací a postupové zkoušky


01/06/2020 12:00
01/06/2020 16:30

Přijímací a postupové zkoušky probíhají celý týden, tedy do 5. června 2020.Pro přijetí do prvních ročníků (děti, které mají dovršených 7 let k 1. září 2020) je třeba přinést vyplněnou a podepsanou Přihlášku k přijímací zkoušce (ke stažení v sekci Přihlášky).