Jste zdePřijímací zkoušky do prvních ročníků hudebního oboru

Přijímací zkoušky do prvních ročníků hudebního oboru


VložilEva Halířová - odesláno10 Květen 2016

Konají se ve dnech 6. - 10. června od 13.00 do 16.30 hodin v hudebním salonku ZUŠ.
Do prvního ročníku školního roku 2016/2017 budou přijímány děti, které budou mít 1. září dovršen věk 7 let a více.
Pro přijímací zkoušku si připravte 1 libovolnou píseň.

Přijímací zkouška bude zahrnovat:
- zpěv libovolné písně 1 - 5 bodů
- doprovodit tleskáním nebo hrou na dřívka píseň hranou učitelem 1 - 5 bodů
- opakování vytleskaného rytmu 1 - 5 bodů
- rozpoznání vysokého a nízkého tónu 1 - 5 bodů
- opakování zahraného tónu 1 - 5 bodů

Žáci budou přijímáni podle výsledného pořadí na základě bodového hodnocení.
V případě naplnění kapacity přijatých žáků se ostatní žáci stávají náhradníky, kteří mohou být zařazeni do studia během září nebo školního roku.
Přednost budou mít žáci, kteří absolvovali přípravné studium v naší škole.