Jste zdeVýsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek


VložilEva Halířová - odesláno26 Červen 2017

Ke studiu ve školním roce 2017/2018 byli přijati tito žáci:
Hra na housle : 1-2017-jb
33 - 2017 -msv
37 - 2017 - vd

Pěvecký sbor : 23-2017-tn

Hra na klavír : 2-2017-mm
13-2017-es
17-2017-nh
19-2017-js
21-2017-ts
24-2017-lb
28-2017-sk
30-2017-ap
31-2017-eb
34-2017-em
36-2017-kk

Hra na keyboard : 6-2017-td
11-2017-kk
29-2017-nb
35-2017-vt

Hra na zobcovou flétnu : 7-2017-to
9-2017-rh
12-2017-jr
16-2017-pt
27-2017-bs

Hra na kytaru : 14-2017-dk
26-2017-bš

Sólový zpěv : 3-2017-nh
4-2017-vj
5-2017-td
6-2017-to
10-2017-kk
15-2017-pt
18-2017-nh
20-2017-js
22-2017-eh
25-2017-lb
32-2017-msv