Jste zdeVýsledky přijímacích zkoušek do prvních ročníků pro školní rok 2016/2017

Výsledky přijímacích zkoušek do prvních ročníků pro školní rok 2016/2017


VložilEva Halířová - odesláno17 Červen 2016

Sólový zpěv - 1-2016-mh 25 bodů přijat
8-2016-lb 25 b. přijat
15-2016-ld 25 b. přijat
18-2016-mn 25 b. přijat
19-2016-pt 25 b. přijat
22-2016-dch 25 b. přijat
26-2016-nf 17 b. přijat

Hra na housle - 2-2016-vd 25 b. přijat
16-2016-jš 25 b. přijat

Hra na klavír - 3-2016-mm 25 bodů přijat
5-2016-tm 25 b. přijat
6-2016-mm 25 b. přijat
23-2016-mh 25 b. přijat
30-2016-dh 25 b. přijat
23-2016-eb 25 b. přijat
11-2016-av 25 b. přijat
_____________________
27-2016-ek 15 b. přijat - náhradník

Hra na kytaru 4-2016-lm 25 b. přijat
12-2016-jp 25 b. přijat

Hra na zobcovou flétnu 7-2016-ka 25 b. přijat
17-2016-to 25 b. přijat
24-2016-ls 25 b. přijat
31-2016-jr 25 b. přijat
9-2016-vč 22 b. přijat
14-2016-td 15 b. přijat

Hra na keyboard 10-2016-es 25 b. přijat
13-2016-mm 25 b. přijat
18-2016-mn 25 b. přijat
20-2016-nb 25 b. přijat
21-2016-md 25 b. přijat
32-2016-nd 25 b. přijat
___________________
25-2016-nf 17 b. přijat - náhradník

Žáci byli přijímáni dle avizovaných kritérií, žáci uvedení pod čarou jsou vedeni jako náhradníci, mohou být zařazeni do studia během školního roku, pokud se uvolní místo v příslušném studijním zařazení.