Jste zdeVýtvarný obor

Výtvarný obor


Studium výtvarného oboru podporuje výtvarné vnímání, myšlení a vyjadřování žáků, estetické cítění, žáci se naučí vnímat sami sebe, pozorovat okolí, umět vyjádřit vlastní postoj. Učíme děti samostatnosti a podporujeme rozvoj osobitosti. Uplatňujeme individuálně-skupinový přístup.

Výuka VO probíhá 1xtýdně, v celcích o 3vyučovacích hodinách(3x45min),ve skupině 9-14žáků.

Přípravné studium je určeno žákům od 5 do 6let věku.

Od 1.ročníku (7let) se žáci vzdělávají v předmětech Výtvarná tvorba a Výtvarná teorie.

Základem výuky jsou tzv. výtvarné řady – žák se se zvoleným tématem seznámí hlouběji, vnímá celistvost, souvislosti. Pozorněji studuje námět z různých úhlů pohledu a tím získává více informací.

Žáci si osvojí různé výtvarné techniky:

* plošná tvorba – kresba, malba, grafika

* prostorová tvorba – keramika, modelování, kašírování

* objektová a akční tvorba – šití kostýmů, práce v přírodě

* seznamují se s novinkami ve výt. tvorbě – plstění, práce s pedigem, korálkování, decoupage, batika, textilní tvorba aj.

Krátké animované filmy, které žáci vytvořili v Muzeu Karla Zemana:

https://www.youtube.com/watch?v=Ne_7hc04krI
https://www.youtube.com/watch?v=KL_WvcPckww
https://youtu.be/wsqaiZbIncQ
https://www.youtube.com/watch?v=xfwoqiZMxDQ