Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Výuka od 24. května

Vážení rodiče, od dnešního pondělí (24. 5.) učíme všechny kolektivní předměty bez omezení počtu dětí ve skupině. Jedná se o hudební nauky, pěvecké sbory a kapely. Aby se mohly Vaše děti výuky zúčastnit, musí mít nejpozději na hodinu čestné prohlášení, že ve škole aboslvovalo Ag test s negativním výsledkem.
Pokud prohlášení nepřinese, nesmí se účastnit výuky. Bude umístěno do karantenní místnosti a zavoláme Vám, abyste si dítě vyzvedli co nejdříve. Tato situace je však pro nás velmi komplikující , proto Vás prosím o maximální součinnost při dodržování výše uvedeného opatření.

Pokyny pro přijímací zkoušky pro školní rok 2021/22 konané 14.6. - 16. 6. 2021

Vážení rodiče,
přijímací zkouška je určena pro děti od 7 let, které nastoupí do prvního ročníku základního studia.
přijímací zkoušky se letos budou konat od 14. 6. do 16. 6.k přijímací zkoušce je třeba se objednat na telefonním čísle 607694229.
Rodiče dětí od 5 let, které budou zatím navštěvovat hudebně-pohybovou výchovu či přípravný sborový zpěv, rovnou vyplní přihlášku do přípravného studia na www.izus.cz.

Společný projekt výtvarného a hudebního oboru

V článku od Mgr. Blažejovské o projektu hudebního a výtvarného oboru jste mohli v náhledu vidět, jak budou vypadat některé pohlednice. Nyní Vám představujeme prostor, kam Vás zavede QR kód na pohlednici.
https://youtu.be/zY9_FHCKip4

Houslová třída

První z videookének naší školy je do houslové třídy, kde Vám představuje paní učitelku Annu Bartošovou, která kromě hry na housle vyučuje ještě hruna keyboard a hru na klavír. Doprovází také naše pěvecké sbory Kamínek a Lusciniae.
https://youtu.be/X-Bv7T6Jv7M

Výtvarně-hudební projekt

kun.jpg

Vážení příznivci hudebního a výtvarného umění a přátelé naší školy,
představuji vám společný projekt žáků a učitelů hudebního a výtvarného oboru. Projekt Jarmarečních písní je novinkou jak představit a prezentovat práci žáků v době „covidové“.
Hudebníci nahráli a výtvarníci malovali a kreslili. Vznikly tak jedinečné výtvarné práce opatřené QR kódem, pod kterým je skryta audio či video nahrávka žáků hudebního oboru. Toto je pouze ochutnávka, s dalšími pracemi se budete setkávat na plakátech a pohlednicích po městě a v infocentru v ČK.

Pozvánka k nám do školy

Vážení rodiče, milé děti,

Přijímací zkoušky

15/06/2021 12:00
15/06/2021 16:00

Přihlásit můžete své dítě do výtvarného oboru, tanečního oboru nebo do těchto studijních zaměření v hudebním oboru: Hra na klavír, Hra na keyboard, Hra na zobcovou flétnu, Hra na trubku, Hra na housle, Hra na kytaru, Sólový zpěv, Sborový zpěv, Hra na EKN a jejich ovládání ( v rámci Elektronického zpracování hudby a zvukové tvorby).

Přijímací zkoušky

16/06/2021 12:00
16/06/2021 16:00

Přihlásit můžete své dítě do výtvarného oboru, tanečního oboru nebo do těchto studijních zaměření v hudebním oboru: Hra na klavír, Hra na keyboard, Hra na zobcovou flétnu, Hra na trubku, Hra na housle, Hra na kytaru, Sólový zpěv, Sborový zpěv, Hra na EKN a jejich ovládání ( v rámci Elektronického zpracování hudby a zvukové tvorby).

Postupové zkoušky

11/06/2021 12:00
11/06/2021 17:00

Postupové zkoušky

10/06/2021 12:00
10/06/2021 17:00