Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


PF 2021

Přejeme Vám všechno nejlepší v novém roce 2021. Začínáme opět jedničkou, tak bereme tento rok jako opravdový nový začátek, doufejme, že bude líp. Bude to nové, bude to jiné, budou nové nápady, nové projekty, nové příležitosti ...bude to stát za to, nejen proto, že my máme velké pomocníky - hudbu, tanec, výtvarné umění a sílu slova....a také Vaši podporu. Krásný nový rok prožitý ve zdraví Vám přejí zaměstnanci Vaší “zušky”.

Oznámení z MŠMT

Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné.

Konzultační hodiny z hudební nauky

Vážení rodiče, milí žáci, pololetní testy z hudební nauky se blíží a ne všichni jste absolvovali pravidelné hodiny hudební nauky distančně. Do doby, než budeme moci bezpečně otevřít kolektivní předměty mate možnost objednat se na osobní konzultaci s paní učitelkou v její třídě v zuš. Konzultační hodiny probíhají v úterý 12.30-16.30 a ve středu 14.00-17.15. Konzultace trvá cca 10-15 minut. Neváhejte, pokud v pracovních sešitech něčemu nerozumíte, přijďte se poradit. Konzultační hodiny platí i pro žáky, kteří byli z HN na první pololetí uvolněni.

Organizace výuky od 7. 12. 2020

Vážení rodiče, milé děti, individuální výuka se nám vrací do normálu, skupina do 10 osob lze od pondělí 7.12. Nicméně v dalších pravidlech pro školství je doporučeno zachovat homogenitu skupiny ( stejné děti jako v jedné třídě na ZŠ ), což není možné u nás realizovat. Do Vánoc budou tedy TO , soubory a sbory vyučovány ještě na dálku. Ve VO a HN budete moci využít podle domluvy s učitelem individuální krátké konzultace. Děkujeme za pochopení a doufám, že si všichni užijeme advent a Vánoce ve zdraví.

Od středy učíme !

Vážení rodiče, milí žáci, od středy 25. listopadu se opět uvidíme, tentokrat už “na živo” ve škole při individuální výuce.Středa až pátek věnujeme zatím přípravným a prvním ročníkům hudebního oboru, od pondělí 30. listopadu se uvidíme se všemi ostatními. V kolektivních předmětech se nadále bude vyučovat distanční formou. Samozřejmostí je přinést na první hodinu opět čestné prohlášení-potvrzení o bezinfekčnosti (ke stažení na www.zusck.cz). V cele budově školy je povinností nosit roušku, při výuce mají výjimku pouze hráči na dechové nástroje a zpěváci. Těšíme se na vás !

Novela Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání

Vážení rodiče, dne 23. 10. 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 423/2020Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství v souvislosti s úplatou v době distančního vzdělávání. Část čtvrtá (Čl. 4) zní:
V §8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání , se za větu první vkládá věta "Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací".

Info z "výtvarky"

123560110_2929576383936852_4747849212173250661_o.jpg

Pro naše malé i větší výtvarníky jsou připraveny k vyzvednutí balíčky s materiálem, aby mohli doma tvořit s učitelkami on-line

Jak se nám žije a učí

441eec40-2de3-4557-bd05-957a09f748de.jpeg

Vidina společného muzicírování souborů či čtyřruční hry je zatím v nedohlednu. Protože nám to chybí, hledáme způsoby, jak si zahrát online, ale bohužel i přes veškeré " vymoženosti " dnešní doby zatím narážíme na různé nedostatky, které nám to znemožňují. Zkoušeli jsme hrát klavírní dua, také tria - kytara, klavír a zpěv, ale synchronizovat se prostě nelze. Přínosem byla dobrá nálada a spousta smíchu, protože každý dohrál v jiný okamžik a stejná píseň tedy vždy zněla u každého jinak. Také jednoho pozorovatele v našem vtipném počínání napadlo, že takto určitě vznikl kdysi kánon :-)

Chceme učit !

Chceme_ucit

„Základní umělecké školy jsou od 5. října uzavřeny. Chápeme nutnost opatření a uděláme vše pro to, abychom mohli být se žáky alespoň distanční formou. Věříme však, že bychom dokázali vyučovat bez rizika přenosu nákazy i prezenčně. Jako jiné typy škol jsme i my investovali nemalé prostředky do ochranných prostředků.

Těšíme se, až naši školu žáci opět navštíví osobně.“

Narozeninový koncert

03/11/2020 09:00
03/11/2020 20:30