Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Přijímací zkoušky do prvních ročníků hudebního oboru

Konají se ve dnech 6. - 10. června od 13.00 do 16.30 hodin v hudebním salonku ZUŠ.
Do prvního ročníku školního roku 2016/2017 budou přijímány děti, které budou mít 1. září dovršen věk 7 let a více.
Pro přijímací zkoušku si připravte 1 libovolnou píseň.

Přijímací zkouška bude zahrnovat:
- zpěv libovolné písně 1 - 5 bodů
- doprovodit tleskáním nebo hrou na dřívka píseň hranou učitelem 1 - 5 bodů
- opakování vytleskaného rytmu 1 - 5 bodů
- rozpoznání vysokého a nízkého tónu 1 - 5 bodů
- opakování zahraného tónu 1 - 5 bodů

Budeme si zpívat 2016

Výsledková listina pěvecké soutěže zde

Mezinárodní hudební slavnosti - vystoupení souborů ZUŠ

17/06/2016 16:00
17/06/2016 16:30

Vernisáž výstavy Barevná nota

13/06/2016 16:30
13/06/2016 19:00

Vystoupení tanečního oboru

13/06/2016 16:00
13/06/2016 18:00

Vystoupení v Domově pro seniory

11/06/2016 10:00
11/06/2016 10:30

Vernisáž a koncert absolventů

07/06/2016 17:00
07/06/2016 19:00

Přijímací a postupové zkoušky

10/06/2016 13:00
10/06/2016 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

08/06/2016 13:00
08/06/2016 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

07/06/2016 13:00
07/06/2016 16:00