Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Výstava v Muzeu v Teplicích

m_img_2911.jpg

V tomto školním roce se konala krajská přehlídka výtvarných oborů ZUŠ. Výstava proběhla v měsíci březnu a naše výtvarka se účastnila výtvarným projektem Ptačí sněm, na kterém žáci pracovali nejen v hodinách výtvarky , ale také na společném soustředění v Prysku. Výstupem tohoto projektu bylo představení nastudované společně s tanečním oborem. Částí výtvarnou – tedy kresby, malby, vícebarevné linoryty, keramické hlavy ptáků, zvětšeniny ptačích noh atd.- jsme se přihlásili do této postupové přehlídky v Teplicích.

Noc kostelů - výstava VO

06/06/2017 15:00
06/06/2017 19:00

Výstava absolventů VO

05/06/2017 17:00
05/06/2017 18:00

Absolventský koncert

18/05/2017 17:30
18/05/2017 18:15

Jarní koncert souborů Zušáci a Hraje to !

18/05/2017 16:00
18/05/2017 17:00

Jarní vystoupení pěveckých sborů - zámek Děčín

10/05/2017 13:00
10/05/2017 19:00

Výsledková listina "Českokamenicko očima mladého výtvarníka" 2017

9.ročník soutěžní přehlídky výtvarných prací
Téma : „ Šaty dělají člověka“

Porota: p. Halířová (ředitelka ZUŠ), p. Koubíková(učitelka MŠ), p.Šramová (vedoucí knihovny), p.Hlavatá (vedoucí DK ČK)

Kategorie A(MŠ) : 1.Luděk Hroch, ZUŠ MŠ
2.Lažanská Lucie, MŠ Kaštánek
2.Voříšková Ester, MŠ Kaštánek
3.Altmanová Lea, MŠ Pískovec
4. Hanusová Karolína, MŠ Za vodou
Cena poroty za kreativní přístup k tématu – MŠ Prysk

Vernisáž výstavy Českokamenicko 2017

11/04/2017 17:00
11/04/2017 18:00

Jarní koncert ZUŠ

25/04/2017 16:30
25/04/2017 18:00

Finále pěvecké šoutěže Budeme si zpívat

04/05/2017 09:00
04/05/2017 17:00