Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Přijímací a postupové zkoušky

06/06/2016 13:00
06/06/2016 17:00

Den otevřených dveří

04/06/2016 09:00
04/06/2016 13:00

Akce pro MŠ

30/05/2016 08:00
30/05/2016 12:00

Akce pro MŠ

26/05/2016 08:00
26/05/2016 12:00

Jarní koncert

24/05/2016 16:30
24/05/2016 18:00

Koncert na náměstí - akce města "Odpady"

12/05/2016 15:00
12/05/2016 16:00

Českolipská pěnice

06/05/2016 08:00
06/05/2016 15:00

Koncert vítězů pěvecké soutěže Budeme si zpívat a sborů ZUŠ

03/05/2016 16:30
03/05/2016 17:30

Notičky na své první soutěži

m_20160302_115050.jpg

V úterý 1. března 2016 se v odpoledních hodinách konalo okresní kolo Soutěžní přehlídky pěveckých sborů ZUŠ. Soutěž probíhala na ZŠ a ZUŠ Husova v Krásném Březně. V ten den se sešlo 8 pěveckých sborů, které soutěžily o postup do krajského kola, které se koná v Litvínově ve středu 30.3.2016.

Výsledková listina "Českokamenicko očima mladého výtvarníka 2016"

Výsledková listina výtvarné soutěže

2016
„Českokamenicko očima mladého výtvarníka“
8.ročník soutěžní přehlídky výtvarných prací

Porota: Eva Halířová (ředitelka ZUŠ),Dagmar Macáková (učitelka MŠ Za vodou), Jitka Šramová (vedoucí knihovny), Věra Utinková (učitelka Gymnázium ČK), Dagmar Hlavatá (vedoucí DK ČK) , Renata Durdincová (učitelka ZŠ Kamenická Děčín)

Kategorie A : 1.Antonín Kříž, MŠ Kaštánek
2.Karolína Sečanská, ZUŠ MŠ
3.Štěpán Hrubý, ZUŠ MŠ