Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


ZUŠ OPEN

30/05/2017 09:00
30/05/2017 17:00

Vystoupení žáků tanečního oboru

12/06/2017 16:00
12/06/2017 17:00

Adventní koncert ZUŠ

18/12/2016 15:00
18/12/2016 16:00

Žáci a učitelé v kostele Sv. Jakuba v České Kamenici.

Vánoční koncert sborů, souborů a TO

08/12/2016 16:30
08/12/2016 18:00

Vánoční soustředění VO

03/12/2016 09:00
03/12/2016 13:00

Rozsvěcení vánočního stromu

26/11/2016 15:00
26/11/2016 17:00

Zahájení adventního období na náměstí v České Kamenici.

Skleněný slavíček 2016

12/11/2016 14:00
12/11/2016 17:00

Pěvecká soutěž v Kamenickém Šenově.

FIMO tvoření

12/11/2016 09:00
12/11/2016 19:00

Pro žáky VO.

"Alenka v říši divů" zájezd do Divadla F.X.Šaldy v Liberci

15/10/2016 17:30
15/10/2016 22:00

Výsledky přijímacích zkoušek do prvních ročníků pro školní rok 2016/2017

Sólový zpěv - 1-2016-mh 25 bodů přijat
8-2016-lb 25 b. přijat
15-2016-ld 25 b. přijat
18-2016-mn 25 b. přijat
19-2016-pt 25 b. přijat
22-2016-dch 25 b. přijat
26-2016-nf 17 b. přijat

Hra na housle - 2-2016-vd 25 b. přijat
16-2016-jš 25 b. přijat

Hra na klavír - 3-2016-mm 25 bodů přijat
5-2016-tm 25 b. přijat
6-2016-mm 25 b. přijat