Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Budeme si zpívat 2016

Výsledková listina pěvecké soutěže zde

Mezinárodní hudební slavnosti - vystoupení souborů ZUŠ

17/06/2016 16:00
17/06/2016 16:30

Vernisáž výstavy Barevná nota

13/06/2016 16:30
13/06/2016 19:00

Vystoupení tanečního oboru

13/06/2016 16:00
13/06/2016 18:00

Vystoupení v Domově pro seniory

11/06/2016 10:00
11/06/2016 10:30

Vernisáž a koncert absolventů

07/06/2016 17:00
07/06/2016 19:00

Přijímací a postupové zkoušky

10/06/2016 13:00
10/06/2016 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

08/06/2016 13:00
08/06/2016 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

07/06/2016 13:00
07/06/2016 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

06/06/2016 13:00
06/06/2016 17:00