Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


MALÍ HERCI

m_tridni_prehravky.jpg

Ano, nemýlím se. Sice řeč bude o žácích základní umělecké školy, ale věřte, vážení čtenáři,
že každý muzikant je svým způsobem herec. Vždyť pokaždé, když jde takové dítko na jeviště,
adrenalin mu stoupá až úplně někam k výškám, tréma v něm rozklepe každičký nerv, každičký
sval, jenže ono se nesmí dát, ono musí podat nejlepší výkon.
A teď přichází na řadu zrovna to herectví - ovládnout se, vše mít pod kontrolou...
Přesně takové malé herce mám ve své třídě i já. Když jsem je 2. února jednoho po druhém

Sobotní notičkové soustředění

m_sbor.jpg

Během sobotního dopoledne 6.2.2016 se dětský pěvecký sbor Notičky naší Základní umělecké školy intenzivně připravoval na soutěžní klání pěveckých sborů. V úterý 1.3.2016 nás totiž čeká okresní kolo soutěže pěveckých sborů Základních uměleckých škol v Ústí nad Labem. Jelikož máme pravidelné zkoušky pouze jednou týdně, bylo potřeba docvičit repertoár, naposlouchat si vícehlasé písně, vyzkoušet sborové oblečení, vyřešit koncertní postavení sboru a v neposlední řadě vyplnit přihlášku na již zmiňovanou soutěž. Všechno jsme zvládli na výbornou a ještě jsme si u toho užili spoustu legrace.

ČESKOKAMENICKO je opět tady!

Základní umělecká škola vyhlašuje 8.ročník soutěžní přehlídky výtvarných prací s názvem „Českokamenicko očima mladého výtvarníka“. Soutěžní téma pro rok 2016 je – „Život ve městě“.Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit žáci MŠ, ZŠ a gymnázií. Uzávěrka soutěže je 26.2.2016.Výstava prací bude zahájena vernisáží 22.3.v 17.hod v Městské knihovně v ČK, kde budou oceněni autoři vítězných prací. Výstava potrvá do 30.5.2016, jste srdečně zváni.

Za výtvarný obor Mgr.Šárka Blažejovská

POZVÁNKA

m_kralik_2.jpg

Srdečně Vás zveme na výstavu pololetních prácí žáků výtvarného oboru, která právě probíhá v Městské knihovně v České Kamenici a bude přístupná do 11.3.2016.

Tanec srdcem 2016

taenc_srdcem.jpg
11/03/2016 07:00
11/03/2016 21:00

Karlovarský skřivánek - oblastní kolo Nový Bor

karlovarsky_skrivanek_logo.jpg
01/03/2016 09:00
01/03/2016 12:00

Karlovarský skřivánek - krajské kolo

karlovarsky_skrivanek_logo.jpg
25/02/2016 09:00
25/02/2016 12:00

Výstava pololetních prací VO

m_kralik_3.jpg
08/02/2016 10:00
29/02/2016 15:00

Třídní přehrávky p. Cmuntová

zpevacka.png
26/01/2016 16:00
26/01/2016 17:00

Soustředění pěveckých sborů

sbor.png
06/02/2016 09:00
06/02/2016 12:00