Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Postupové zkoušky

09/06/2021 12:00
09/06/2021 17:00

Postupové zkoušky

08/06/2021 12:00
08/06/2021 17:00

Postupové zkoušky

07/06/2021 12:00
07/06/2021 17:00

Pokračování rozvolňování pro ZUŠ

Vážení rodiče, od 10.5. bude za příznivého počasí probíhat kolektivní výuka VO a TO venku.
Výuka HN, pěveckých sborů, houslového a flétnového souboru a kapel bude probíhat v počtu 3 žáků najednou ve škole.
Nejedná se již o konzultace, ale o regulérní výuku!
Pro rozvržení výuky Vás kontaktuje učitel příslušného oboru či povinného předmětu.
Spojme, prosím, síly, abychom pomohli svým dětem zdárně a v klidu zakončit tento školní rok, který byl pro všechny opravdu náročný.

Výuka od 10.5.2021

Vážení rodiče, od 10.5. bude v případě příznivého počasí VO a TO probíhat venku. Výuka HN, pěveckých sborů, flétnového, houslového souboru a kapel bude probíhat v počtu 3 žáků ve škole. Učitel příslušného předmětu vás kontaktuje.

Konzultační hodiny pro zpěváky z Kamínku a Luscinií

Vážení rodiče, od příští středy (28.4.) budou zahájeny individuální konzultace pěveckých sborů. Konzultace budou probíhat v čase od 13.45 do 16.50 s paní učitelkou Annou Bartošovou. Čas konzultace si můžete domluvit u paní sbormistryně Mgr. Jany Štrbové. Individuální konzultace jsou určeny pro žáky, kteří se nezúčastňovali on-line hodin. Ostatní zpěváčci mají v obvyklém čase on-line výuku s paní učitelkou Štrbovou.

Dotazník

Vážení rodiče, jelikož se snažíme poskytovat distanční výuku uměleckých oborů co nejlépe, určitě máme co zlepšovat. K tomu potřebujeme znát postřehy z "druhé strany obrazovky". Vyplněním následujícího dotazníku nám pomůžete nastavit pravidla tak, abychom společně s Vámi pracovali při vzdělávání Vašich dětí jako sehraný tým.
Dotazník najdete zde: https://forms.gle/hk8xcLcp7WbJ7fW87
Děkujeme za vyplnění. Eva Halířová, ředitelka

Zahájení individuálního vyučování a individuálních konzultací

Vážení rodiče a milí žáci, od pondělí 19. dubna se vracíme po týdenním odkladu zpět do školy.
Povoleny jsou individuální hodiny (1+1) v hudebním oboru včetně zpěvu, a individuální konzultace v ostatních povinných předmětech (HN, sbory, TO, VO).
Individuální předměty se vyučují dle platného rozvrhu.
Čas konzultace si domluvte u učitele příslušného předmětu. Konzultace budou přednostně sloužit žákům, kteří v těchto předmětech nemohli nebo nechtěli během uzavření škol pracovat a žákům, kteří nebyli v pololetí klasifikováni.

Zahájení výuky odloženo

Vážení rodiče, milí žáci, individuální prezenční výuka a individuální konzultace budou zahájeny z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v okrese Děčín až 19.dubna.

Zahájení prezenčního vyučování

Vážení rodiče, milí žáci, od 12. dubna se opět budeme setkávat ve škole při individuální výuce hudebního oboru. V ostatních oborech (ýtvarný, hudební) a ve skupinové výuce (HN, soubory a sbory)jsou povoleny individuální konzultace. Přednostně se budou individuálních konzultací zúčastňovat žáci, kteří neabsolvovali on-line vyučování, ani se jinak nezapojili ostatními distančními formami výuky, tak, abychom měli podlady pro závěrečné hodnocení.