Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Nová opatření

Od 10. 9. vstup do budovy s rouškou.
V zájmu ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy žádáme o
dodržování těchto opatření:
Žáci po vstupu do školy použijí desinfekci u vchodu, případně před
hodinou důkladně umyjí ruce, použijí dezinfekci ve třídě.
Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán
Zákonným zástupcům a cizím osobám je vstup do školy zakázán. V
nejnutnějších případech s rouškou, prohlášením o bezinfekčnosti a s
vědomím vedení školy.
Pro platbu školného používejte bezhotovostní převod.
Zákonní zástupci žáků s přetrvávajícími příznaky infekčního

Nový školní rok

Vítáme Vás v novém školním roce a přejeme Vám i nám, aby proběhl v klidu a ve zdraví, abychom mohli muzicírovat, tancovat a tvořit společně ve třídě a ne virtuálně po internetu :-) Kolektiv ZUŠ

Minibalet

minibalet.jpg

Vážení rodiče,
jako novinku ve školním roce 2020/2021 jsme pro vaše děti připravili v tanečním oboru MINIBALET. Výuka bude zahájena v říjnu. V případě zájmu se přihlašte na email reditelka@zusck.cz

Dodatečné přijímací zkoušky

Vážení rodiče, dodatečné přijímací zkoušky do všech oborů se konají ve dnech 8. - 9. září v době od 14.00 do 17.00. V hudebním oboru se nelze již přihlašovat do studijního zaměřní Hra na kytaru. Pro dodatečné přiímací zkoušky se objednejte na tel. čísle 607694229, vyplňte si Přihlášku k přijímací zkoušce a společně s Prohlášením o bezinfekčnosti (koronavirus) přineste ke zkoušce. Sledujte, prosím, aktuální informace na těchto stránkách a na FB, hygienická opatření se mohou na začátku školního roku měnit. Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Ani o prázdninách nezahálíme...

animace.jpg

...a myslíme již na nový školní rok. Připravili jsme pro Vás novinku - kurzy animace. přihlášku naleznete zde přihláška

Krásné prázdniny všem!

Přes všechny nečekané události a následná opatření nezbytná pro návrat do školy, výuku na dálku, která byla náročná pro žáky, rodiče i učitele, jsme druhé pololetí zvládli se ctí a zakončili školní rok řadou povedených absolventských koncertů. Vám všem- dětem za samostatnost, kolegům za nadšení a nasazení s jakým si poradili s technickým zajištěním výuky a rodičům, kteří podporovali své děti i nás úžasnými způsobem, patří velké díky za celou “zušku”. Užijte si krásné léto a v září nashledanou ❤️

Žáci přijatí do prvního ročníku VO

1-OP-2020VO
2-LH-2020VO
3-AK-2020VO
4-ŠS-2020VO
5-ZJ-2020VO
6-KČ-2020VO
7-TH-2020VO
8-MB-2020VO
9-MM-2020VO

Dodatečné přijímací zkoušky

Vážení rodiče,
pokud ještě chcete svoje dítě přihlásit ke studiu v naší "zušce", budete mít další možnost v září, kdy proběhnou dodatečné přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušky platí pro děti, které k 1. září 2020 dovrší věk 7 let a starší. K přijímací zkoušce stačí Přihláška k přijímací zkoušce (viz Přihlášky).
Přesný termín bude včas zveřejněn.

Do přípravných ročníků se přijímací zkoušky nekonají, stačí vyplnit přihlášku na www.izus.cz.

Vydání vysvědčení

Vážení rodiče, z technických důvodů bude vysvědčení vydáváno ve dnech 29. a 30. června. Děkujeme za pochopení. Eva Halířová

Výsledky přijímacích zkoušek do hudebního a tanečního oboru

Pro školní rok 2020/2021 byli v hudebním a tanečním oboru přijati všichni žáci. Výsledky přijímacího řízení do výtvarného oboru budou zveřejněny do 30. 6. 2020.
Rodiče přijatých žáků si přijdou vyzvednout Rozhodnutí o přijetí do kanceláře školy a vyplní řádnou přihlášku prostřednictvím www.izus.cz. Vytisknutou a podepsanou doručí do zuš.

Hra na zobcovou flétnu:
1-ež-2020HO
2-rp-2020HO

Hra na klavír:
3-lh-2020HO
4-mm-2020HO
5-kč-2020HO
6-rf-2020HO
7-vz-2020HO

Hra na kytaru:
8-nd-2020HO
9-dč-2020HO

Sólový zpěv:
10-kh-2020HO
11-hh-2020HO
14-am-2020HO