Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Přijímací zkoušky

14/06/2021 12:00
14/06/2021 16:00

Přihlásit můžete své dítě do výtvarného oboru, tanečního oboru nebo do těchto studijních zaměření v hudebním oboru: Hra na klavír, Hra na keyboard, Hra na zobcovou flétnu, Hra na trubku, Hra na housle, Hra na kytaru, Sólový zpěv, Sborový zpěv, Hra na EKN a jejich ovládání ( v rámci Elektronického zpracování hudby a zvukové tvorby).

Ministerstvo představilo plán pro návrat žáků do škol

Individuální výuka v zuš a individuální konzultace budou možné hned v první vlně. Netrpělivě očekáváme den "D". https://www.msmt.cz/faq-k-prvni-fazi-navratu-do-skol

Jak se žije (v) zušce

Máme za sebou pět měsíců výuky, která, na krátké nadějeplné přerušení před vánočními svátky, probíhá pouze na dálku.
Tento způsob vyučování nám všem obrátil svět vzhůru nohama. Jako jedna z prvních zušek jsme již na jaře zahájili individuální výuku on-line, ale po dvou měsících bylo již cítit, že nám chybí práce ve třídě. Na dálku se nedá kontrolovat dotykem napětí v ruce, volná ramena, kvalita tónu, síla dechu a další - není to jen o tom správně zahrát noty, nesplést slova při zpěvu, nebo jen tak máchnout rukou při tanci.

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče, z důvodu uzavření škol, se nebude dne 28. ledna vydávat výpis vysvědčení za I.pololetí fyzicky. Pokud chcete získat náhled na klasifikaci, mate možnost požádat třídního učitele o přístupové údaje do www.izus.cz, kde naleznete výpis vysvědčení v sekci “dokumenty” u svého dítěte.

Pololetní testy z hudební nauky

Vážení rodiče, milí žáci, blíží se pololetí a s ním spojené pololetní testy z hudební nauky.- povinného předmětu. Paní učitelka pravidelně přispívá výukovými materiály do virtuálních učeben jednotlivých ročníků, posílá informační maily, máte k dispozici pracovní sešity a v neposlední řadě máte možnost využít konzultací s paní učitelkou nebo se svými učiteli hlavního oboru. Většina z dětí pracuje pravidelně, ale jsou i tací, kteří s paní učitelkou od října bez jakékoliv omluvy nebo domluvy nekomunikují.

Organizace výuky od 4.1.2021

Vážení rodiče, od pondělí 4.1.2021 opět dle pokynů MŠMT a aktuální hygienické situace vyučujeme distančně. Nařízení je zatím platné do 10. 1. 2021.

PF 2021

Přejeme Vám všechno nejlepší v novém roce 2021. Začínáme opět jedničkou, tak bereme tento rok jako opravdový nový začátek, doufejme, že bude líp. Bude to nové, bude to jiné, budou nové nápady, nové projekty, nové příležitosti ...bude to stát za to, nejen proto, že my máme velké pomocníky - hudbu, tanec, výtvarné umění a sílu slova....a také Vaši podporu. Krásný nový rok prožitý ve zdraví Vám přejí zaměstnanci Vaší “zušky”.

Oznámení z MŠMT

Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní umělecké školy platí, že půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné.

Konzultační hodiny z hudební nauky

Vážení rodiče, milí žáci, pololetní testy z hudební nauky se blíží a ne všichni jste absolvovali pravidelné hodiny hudební nauky distančně. Do doby, než budeme moci bezpečně otevřít kolektivní předměty mate možnost objednat se na osobní konzultaci s paní učitelkou v její třídě v zuš. Konzultační hodiny probíhají v úterý 12.30-16.30 a ve středu 14.00-17.15. Konzultace trvá cca 10-15 minut. Neváhejte, pokud v pracovních sešitech něčemu nerozumíte, přijďte se poradit. Konzultační hodiny platí i pro žáky, kteří byli z HN na první pololetí uvolněni.

Organizace výuky od 7. 12. 2020

Vážení rodiče, milé děti, individuální výuka se nám vrací do normálu, skupina do 10 osob lze od pondělí 7.12. Nicméně v dalších pravidlech pro školství je doporučeno zachovat homogenitu skupiny ( stejné děti jako v jedné třídě na ZŠ ), což není možné u nás realizovat. Do Vánoc budou tedy TO , soubory a sbory vyučovány ještě na dálku. Ve VO a HN budete moci využít podle domluvy s učitelem individuální krátké konzultace. Děkujeme za pochopení a doufám, že si všichni užijeme advent a Vánoce ve zdraví.