Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Dopoledne pro předškoláky

29/05/2013 08:00
29/05/2013 11:30

Absolventský koncert

klavir.jpg
12/06/2013 16:30

Absolventský koncert klavírního oddělení - žákyně Anna Kavánová,Barbora Divišová, Tereza Pernicová.

Přijímací a postupové zkoušky

03/06/2013 12:00
07/06/2013 15:00

Žáci, kteří se nebudou moci zúčastnit ze závažných důvodů (nemoc, zahraniční zájezd ), domluví si předem náhradní termín.

Českokamenicko očima mladého výtvarníka 2013

28/05/2013 17:00
28/05/2013 18:00

Vernisáž výstavy, ocenění vítězných prací.

Jarní koncert ZUŠ

m_p4230044.jpg
21/05/2013 16:30
21/05/2013 17:45

Generálka na Jarní koncert

20/05/2013 15:00
20/05/2013 17:00

Vystoupení hudebně-pohybové přípravky

14/05/2013 16:00
14/05/2013 17:30

Českolipská pěnice

03/05/2013 10:00
03/05/2013 13:00

Pěvecká soutěž.

Finále - Budeme si zpívat

16/05/2013 17:00

Semifinále - Budeme si zpívat

24/04/2013 16:00