Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Požadavky k talentové zkoušce

Talentové zkoušky se konají v týdnu od 4. do 8. června v čase uvedeném v kalendáři akcí.
Talentová zkouška zahrnuje přezkoušení hudebního sluchu a rytmu.
Dítě zazpívá jednu píseň, zopakuje zahraný tón,tleskáním zopakuje jednoduchý rytmický motivek.
Týká se dětí sedmiletých, bez rozdílu, zda absolvovaly přípravnou hudebně-pohybovou výchovu nebo přípravný pěvecký sbor, nebo dosud nenavštěvovaly naši školu vůbec.
Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny na nástěnce školy a na webových stránkách školy. Nebudou uvedena jména, ale kód, který obdržíte při podání přihlášky.

Výuka v dubnu a květnu

V pondělí dne 30. dubna a 7. května u nás probíhá výuka normálně podle rozvrhu. Na základních školách v České Kamenici a Kamenickém Šenově mají ředitelské volno.

Českokamenicko očima mladého výtvarníka 2017

Základní umělecká škola Česká Kamenice, příspěvková organizace
vyhlašuje
10.ročník soutěžní přehlídky výtvarných prací
Českokamenicko očima mladého výtvarníka
Soutěžní téma pro rok 2018

„ŽIVÉ ZAHRADY KAMENICE“

Výtvarné techniky: volné, plošné i prostorové, netradiční
Formát : A4, A3

Soutěž je určena pro žáky MŠ,ZŠ,Spec.ZŠ,ZUŠ a gymnázia.
Kategorie:A-MŠ, B-1.-3.třídy, C-4.-6.třídy, D-7.-9.třídy, E-1.-4.roč.čtyřletého gymnázia
Práce, prosím, čitelně označte,z každé kategorie zašlete maximálně 10 prací.

Uzávěrka soutěže: 20.4.2018

Vítání jara

P1060322.JPG

Dne 31.3. proběhl v Základní umělecké škole Den otevřených dveří s názvem Vítání jara.Venku sice pršelo,fičelo a bylo nevlídno,ale u nás vládla jarní atmosféra.Žáci školy provedli rodiče a děti budovou školy a poté se mohli zapojit do hudebních či výtvarných dílen.

Jarní vystoupení hudebně-pohybové přípravky

imagesCAZM82I2.jpg

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé,
zveme Vás na jarní vystoupení našich nejmenších, které se koná 24.4.2012 od 16.00 hodin na velkém sále domu kultury v České Kamenici. V programu uvidíte a uslyšíte hrát děti na různé hudební nástroje, zpívat a tancovat.
Přijďte si s námi posedět, přivítat jaro a užít si příjemné odpoledne.

Přijímací a postupové zkoušky

08/06/2012 12:00
08/06/2012 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

07/06/2012 12:00
07/06/2012 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

06/06/2012 12:00
06/06/2012 16:00

Příjímací a postupové zkoušky

05/06/2012 12:00
05/06/2012 16:00