Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


NÁRODNÍ SOUTĚŽ ZUŠ

zus soutez Varnsd.7.jpg

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ začalo hodinovým čekáním na zpožděný autobus do Varnsdorfu. Paní Baštová v cest. kanceláři Rokoko nám poskytla zázemí, aby zpěváčci nenastydli, za to jí patří naše poděkování!

Pozvánka

_JRK002206 10x13.jpg

Srdečně zveme na výstavu Michaely Markové a Anety Markové - žákyň výtvarného oddělení ZUŠ,která proběhne 3.4-11.5. v prostorách Městské knihovny v České Kamenici

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v Rumburku

28. února se v Rumburku konalo okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné nástroje. Zahrát na zobcové flétny a zároveň reprezentovat naše město do Rumburka jely Petra Charamzová a Kateřina Medřická. V útulném sále ZUŠ se kromě odborné poroty sešli milovníci hudby a rodiče účinkujících. Nechyběli i učitelé místní hudební školy, kteří se o nás starali. Celkově byla povznesená nálada.

Přijímací, postupové a závěrečné zkoušky HO

04/06/2012 12:00
04/06/2012 16:00

Dětský den v parku

02/07/2012 09:00

Dopoledne pro předškoláky

30/05/2012 08:00
31/05/2012 12:00

Zpívání na schodech

26/05/2012 15:00

Zúčastní se všechny naše školní sbory.

Jarní koncert ZUŠ

10/05/2012 16:30

Samostatná výstava Anetty a Michaely Markových

03/04/2012 17:00

Vernisáž