Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Od středy učíme !

Vážení rodiče, milí žáci, od středy 25. listopadu se opět uvidíme, tentokrat už “na živo” ve škole při individuální výuce.Středa až pátek věnujeme zatím přípravným a prvním ročníkům hudebního oboru, od pondělí 30. listopadu se uvidíme se všemi ostatními. V kolektivních předmětech se nadále bude vyučovat distanční formou. Samozřejmostí je přinést na první hodinu opět čestné prohlášení-potvrzení o bezinfekčnosti (ke stažení na www.zusck.cz). V cele budově školy je povinností nosit roušku, při výuce mají výjimku pouze hráči na dechové nástroje a zpěváci. Těšíme se na vás !

Novela Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání

Vážení rodiče, dne 23. 10. 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 423/2020Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství v souvislosti s úplatou v době distančního vzdělávání. Část čtvrtá (Čl. 4) zní:
V §8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání , se za větu první vkládá věta "Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací".

Info z "výtvarky"

123560110_2929576383936852_4747849212173250661_o.jpg

Pro naše malé i větší výtvarníky jsou připraveny k vyzvednutí balíčky s materiálem, aby mohli doma tvořit s učitelkami on-line

Jak se nám žije a učí

441eec40-2de3-4557-bd05-957a09f748de.jpeg

Vidina společného muzicírování souborů či čtyřruční hry je zatím v nedohlednu. Protože nám to chybí, hledáme způsoby, jak si zahrát online, ale bohužel i přes veškeré " vymoženosti " dnešní doby zatím narážíme na různé nedostatky, které nám to znemožňují. Zkoušeli jsme hrát klavírní dua, také tria - kytara, klavír a zpěv, ale synchronizovat se prostě nelze. Přínosem byla dobrá nálada a spousta smíchu, protože každý dohrál v jiný okamžik a stejná píseň tedy vždy zněla u každého jinak. Také jednoho pozorovatele v našem vtipném počínání napadlo, že takto určitě vznikl kdysi kánon :-)

Chceme učit !

Chceme_ucit

„Základní umělecké školy jsou od 5. října uzavřeny. Chápeme nutnost opatření a uděláme vše pro to, abychom mohli být se žáky alespoň distanční formou. Věříme však, že bychom dokázali vyučovat bez rizika přenosu nákazy i prezenčně. Jako jiné typy škol jsme i my investovali nemalé prostředky do ochranných prostředků.

Těšíme se, až naši školu žáci opět navštíví osobně.“

Narozeninový koncert

03/11/2020 09:00
03/11/2020 20:30

Nová opatření

Od 10. 9. vstup do budovy s rouškou.
V zájmu ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy žádáme o
dodržování těchto opatření:
Žáci po vstupu do školy použijí desinfekci u vchodu, případně před
hodinou důkladně umyjí ruce, použijí dezinfekci ve třídě.
Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán
Zákonným zástupcům a cizím osobám je vstup do školy zakázán. V
nejnutnějších případech s rouškou, prohlášením o bezinfekčnosti a s
vědomím vedení školy.
Pro platbu školného používejte bezhotovostní převod.
Zákonní zástupci žáků s přetrvávajícími příznaky infekčního

Nový školní rok

Vítáme Vás v novém školním roce a přejeme Vám i nám, aby proběhl v klidu a ve zdraví, abychom mohli muzicírovat, tancovat a tvořit společně ve třídě a ne virtuálně po internetu :-) Kolektiv ZUŠ

Minibalet

minibalet.jpg

Vážení rodiče,
jako novinku ve školním roce 2020/2021 jsme pro vaše děti připravili v tanečním oboru MINIBALET. Výuka bude zahájena v říjnu. V případě zájmu se přihlašte na email reditelka@zusck.cz

Dodatečné přijímací zkoušky

Vážení rodiče, dodatečné přijímací zkoušky do všech oborů se konají ve dnech 8. - 9. září v době od 14.00 do 17.00. V hudebním oboru se nelze již přihlašovat do studijního zaměřní Hra na kytaru. Pro dodatečné přiímací zkoušky se objednejte na tel. čísle 607694229, vyplňte si Přihlášku k přijímací zkoušce a společně s Prohlášením o bezinfekčnosti (koronavirus) přineste ke zkoušce. Sledujte, prosím, aktuální informace na těchto stránkách a na FB, hygienická opatření se mohou na začátku školního roku měnit. Těšíme se na Vás a Vaše děti.