Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Škola získala dotaci

Škola získala dotaci pro projekt "Rozvoj vzdělávání v Základní umělecké škole Česká Kamenice"
 
OP - MŠMT - logo

Vystoupení sborů v DPS

18/12/2019 15:30
18/12/2019 16:30

Třídní přehrávky flétnové a klavírní třídy

17/12/2019 17:05
17/12/2019 18:00

Žáci Mgr. Jany Štrbové

Adventní koncert

15/12/2019 15:00
15/12/2019 16:00

Koncert žáků ZUŠ v kostele sv. Jakuba Většího

Třídní přehrávky žáků houslové třídy

10/12/2019 16:00
10/12/2019 17:00

Žáci p. učitelky Anny Bartošové.

Vánoční koncert žáků ZUŠ

03/12/2019 16:30
03/12/2019 16:30

Dům kultury Česká Kamenice

Když havranům mrznou nohy

01/12/2019 18:00
01/12/2019 19:30

Koncert pěveckých sborů v Děčíně na zámku.

Rozsvěcení vánočního stromu

30/11/2019 15:00
30/11/2019 17:00

Výstava VO

m_vystava.jpg
15/10/2019 17:00
15/10/2019 18:00

Výstava prací VO s učitelským koncertem

Dodatečné přijímací zkoušky

05/09/2019 13:00
05/09/2019 16:00