Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Vernisáž výstavy Českokamenicko...2019

06/06/2019 17:00
06/06/2019 19:00

Postupové a přijímací zkoušky

03/06/2019 13:00
03/06/2019 16:00

Postupové a přijímací zkoušky se konají v termínu od 3. června do 7. června.

OPEN ZUŠ

31/05/2019 08:00
31/05/2019 17:00

Výstava absolventů VO

28/05/2019 17:00
28/05/2019 19:00

Koncert absolventů

28/05/2019 16:30
28/05/2019 17:30

Oddělení houslové a klavírní. V salonku ZUŠ.

Absolventský koncert

21/05/2019 16:00
21/05/2019 19:00

Koncert Anny Hotařové z kytarového oddělení.

Jarní koncert žáků ZUŠ

16/04/2019 16:30
16/04/2019 17:00

Budeme si zpívat 2019

bsz.jpg
25/04/2019 13:00
25/04/2019 17:00

Finále pěvecké soutěže.

Karlovarský skřivánek 2019

18/03/2019 10:00
18/03/2019 15:00

Celostátní kolo pěvecké soutěže, pondělí kategorie A2, úterý kategorie C2.

Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu základních uměleckých škol

08/03/2019 10:00
08/03/2019 15:00

Okresní kolo v ZUŠ Teplice.