Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Koncert v kostele Sv.Jakuba Většího

16/12/2018 15:00
16/12/2018 16:00

Koncert třídy Anny Bartošové

11/12/2018 17:00
11/12/2018 18:00

Výtvarná dílna žáků VO

08/12/2018 09:00
08/12/2018 16:00

Vánoční koncert

06/12/2018 16:30
06/12/2018 18:00

Hej, Vánoce, dlouhý noce

02/12/2018 18:00
02/12/2018 19:30

Koncert sborů na zámku v Děčíně.

Rozsvěcení vánočního stromu

01/12/2018 15:00
01/12/2018 16:00

Koncert souborů

27/11/2018 16:30
27/11/2018 18:00

Vystoupení flétnového souboru v DPS

27/11/2018 16:00
27/11/2018 17:00

Výtvarná dílna

23/11/2018 15:00
23/11/2018 18:00

Změna kolektivní výuky

Vážení rodiče, vzhledem k malému počtu žáků ve třídě HN 5. ročník a pěvecký sbor Kamínek, se mění kolektivní výuka takto: žáci z pěveckého sboru Kamínek, kteří chodili v úterý, mohou navštěvovat Kamínek ve středu nebo zvolit hudebně-pohybovou výuku, dle časových možností. HN 5.ročník, mohou navštěvovat HN 4. ročník (Mgr. Jíravová).Nový rozvrh naleznete v sekci Organizace výuky.