Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Výsledky soutěží

Regionální kolo Karlovarského skřivánka 2018   -   15.2. 2018    
umístění našich žáků:  
v kategorii A2   1. místo Nela Hriniková (postup do celostátního kola)
                 3. místo Jessica Svobodová
kategorie C      1.místo Jakub Pacovský (postup do celostátního kola)
                 2.místo Anna Blažková  (postup do celostátního kola)

korepetice všech: Z.Cmuntová

Školní kolo Národní soutěž ZUŠ v sólovém zpěvu - 19.2.2018
0. kategorie - 1.místo    Nela Hriniková  
                          2.místo    Jessica Svobodová

Přijímací a postupové zkoušky

08/06/2018 13:00
08/06/2018 16:00

přijímací a postupové zkoušky

07/06/2018 13:00
07/06/2018 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

06/06/2018 13:00
06/06/2018 16:00

přijímací a postupové zkoušky

05/06/2018 13:00
05/06/2018 16:00

Přijímací a postupové zkoušky

04/06/2018 13:00
04/06/2018 17:00

Taneční obor - závěrečné vystoupení

04/06/2018 17:00
04/06/2018 18:00

Budeme si zpívat - finále

28/05/2018 13:00
28/05/2018 16:00

Noc kostelů

25/05/2018 18:00
25/05/2018 19:00

ZUŠ OPEN

24/05/2018 08:00
24/05/2018 19:00