Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Karlovarský skřivánek - Nový Bor

15/02/2018 08:00
15/02/2018 13:00

Koncert Zušáků a Hraje to!

08/02/2018 16:00
08/02/2018 17:30

třídní přehrávky Mgr. Kohlová

30/01/2018 16:30
30/01/2018 16:30

Třídní přehrávky sl. Bartošová Alexandra

25/01/2018 17:30
25/01/2018 17:30

trídní přehrávky p. Bartošová Anna

24/01/2018 17:30
24/01/2018 17:30

třídní přehrávky p. Fesjuk, Dipl. um. Kaulfers

23/01/2018 16:00
23/01/2018 16:00

třídní přehrávky Dipl. um. Cmuntová

18/01/2018 17:30
18/01/2018 18:30

Třídní přehrávky Mgr. Šnajberková

18/01/2018 16:00
18/01/2018 17:15

Česko zpívá koledy

13/12/2017 18:00
13/12/2017 18:30

Vánoční koncert v kostele Sv. Jakuba Většího

17/12/2017 15:00
17/12/2017 16:00