Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Kolektivní výuka

Vážení rodiče, pro letošní i příští školní rok nejsou možné přesuny v kolektivní výuce hudebního oboru z důvodů naplnění kapacit jednotlivých skupin. Umístěni budou pouze noví žáci.

Dodatečné přijímací zkoušky

Dodatečné přijímací zkoušky do výtvarného a tanečního oboru se konají dne 5. září od 13.00 do 16.00 hodin. Stále se také můžete hlásit do studijního zaměření Sólový zpěv. Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Bc. René Habich

Hudbě se věnuje od druhé třídy, což je již nějakých 35 let, působil v několika kapelách, orchestrech, jazz bandu, jako muzikoterapeut.
Již přes pět roků vede Hudební akademii Šluknovska, kde učí dechové nástroje, klávesové nástroje, kytaru, baskytaru, dále vede Jazz band Erwina Schrödingera, pěvecký sbor Sedmihlásek z výběžku. S jazz bandem se umístili na 2. místě na Dětské Portě a v soutěži Folky Tonk, a 1. místo na mezinárodní soutěži Bohemia arabesque... na dětské portě také získali ocenění za nejlepší instrumentální výkon.

Kateřina Bittmanová

dsc_0574.jpg

Paní Kateřina Bittmanová, která bude děti provázet v hudebně-pohybové výchově a v tanečním oboru je absolventka Pražské konzervatoře obor klasický balet a moderní scénický tanec. Jako tanečnice působila v Národním divadle v Praze. Spojuje výtvarné umění s hudbou a tancem. Vytvořila řadu scénografií, plakátů a kostýmů. Je autorkou knížek a ilustrátorkou pro děti. Vyučuje na ZUŠ Chomutov více než 90 žáků. Vede minibalet a také skupinu seniorek v Akademii seniorů.

Noví kolegové

Vážení rodiče, mílí žáci. Prázdniny se pomalu ale jistě blíží ke svému konci a my už se na Vás moc těšíme. Od září posílí naše řady dva noví kolegové - paní Kateřina Bittmanová a pan René Habich, Bc. Představuji Vám je v malém medailonku.

Vydání vysvědčení

Vysvědčení bude vydáváno v pátek od 7.30 do 13.00 hodin.
Pokud se nebudete moci dostavit, obdržíte je po domluvě v přípravném týdnu v srpnu, nebo v září na první hodině.
Přejeme Vám krásné prázdniny !

Výsledky přijímacích zkoušek do prvních ročníků výtvarného oboru pro školní rok 2019/2020

Přijati byli:

1-at-2019V
2-tf-2019V
4-pp-2019V
5-et-2019V
6-kj-2019V
7-dv-2019V
8-tk-2019V
9-ll-2019V
10-bv-2019V
11-kj-2019V
12-iš-2019V
13-mk-2019V
14-dch-2019V
15-vv-2019V

Rozhodnutí o přijetí s dalšími pokyny si vyzvedněte do čtvrtka 27. června u Mgr. Blažejovské ve výtvarném oboru.

Výsledky přijímacích zkoušek do hudebního a tanečního oboru

Výsledky přijímacích zkoušek do prvních ročníků základního studia hudebního a tanečního oboru ZUŠ Česká Kamenice pro školní rok 2019/2020:

Přijímací komise rozhodla o přijetí těchto žáků :

Hra na zobcovou flétnu : 7-vv-2019
Hra na housle : 17-dh-2019
11-vs-2019
Hra na keyboard : 2-dm-2019
5-an-2019
12-js-2019
8-bš-2019
Hra na kytaru : 1-an-2019
6-tr-2019
14-tš-2019

ZUŠ OPEN podrobný program

15.00 – 15.30 vystoupení pěveckých sborů ve městě
15.00 ukázková hodina tanečního oboru (TO) – hudební salonek
16.00 hra na boomwhakers s písničkou – třída HN
16.20 TO
16.40 Veselá flétnička – pískání pro děti s rodiči (nástroje k dispozici) – třída HN
17.00 TO
17.20 hra na boomwhakers s písničkou

15.00 – 17.30 karaoke – učebna č. 11
15.00 – 17.30 výtvarná dílna – keramická dílna VO
17.30 – koncert nejmenších – školní dvorek

Informace o škole průběžně během celého odpoledne.