Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělání pro nadané a talentované zájemce již od pěti let věku.

Vyučování v naší ZUŠ probíhá v oboru hudebním a výtvarném. Naším cílem je vychovat osobnost nejen se základy získanými ve zvoleném oboru a studijním zaměření, ale i s kulturním rozhledem a citlivou ke svému okolí. Člověka, který si váží kulturních hodnot rodného města i své vlasti a aktivně přispívá k jejich zachování a rozvoji.


Výstava prací žáků VO - vernisáž

09/10/2018 16:30
09/10/2018 16:30

Kolektivní výuka

V sekci organizace výuky naleznete nový rozvrh kolektivní výuky.

Dodatečné přijímací zkoušky

05/09/2018 14:00
05/09/2018 16:00

Dodatečné přijímací zkoušky do tanečního oboru, výtvarného oboru,pro hru na zobcovou flétnu a hru na housle se konají ve středu 5. září do 14.00 - 16.00. K přijímací zkoušce si přineste vyplněnou Přihlášku k přijímací zkoušce.
Zároveň nadále přijímáme žáky do přípravné hudebně-pohybové výchovy (od 5 do 7 let )a pěveckých sborů.

Opravné zkoušky

Opravné zkoušky pro žáky, kteří neprospěli nebo nebyli klasifikováni na konci druhého pololetí z hudební nauky, byly stanoveny na 30. srpna od 8.00 - 12.00 hodin.

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019

Na základě výsledků přijímacích zkoušek, konaných ve dnech 4. 8. června 2018, byli přijati do prvních ročníků prvního a druhého stupně tito žáci:

Hudební obor:
Hra na klavír - 2-kh-2018H,5-vč-2018H,17-dh-2018H,19-mš-2018H,23-vk-2018H,
Hra na keyboard - 7-bk-2018H,12-lf-2018H
Hra na zobcovou flétnu - 1-kh-2018H,3-nd-2018H,8-ev-2018H,24-ag-2018H, 25-an-2018H
Hra na saxofon - 20-sp-2018H,21-dl-2018H
Hra na kytaru - 4-lh-2018H,22-js-2018H
Hra na housle - 9-em-2018H
Sólový zpěv - 6-vč-2018H, 10-aw-2018H,11-dk-2018H,13-sš-2018H,14-la-2018H,15-kk-2018H,18-mo-2018H,26-gch-2018H

OPEN ZUŠ

8.30 - 11.00 Děti dětem - minioperetka Budulínek ( pro MŠ a ZŠ v Domě kultury)
15.00 Putování s písničkou ( pěvecké sbory na obou náměstích a schodech Domu kultury)
16.00 Kytarové odpoledne v Kafrárně U koček
17.00 Prohlídka zuš a koncert nejmladších umělců
Srdečně vás zveme

Absolventský koncert a klavírní recitál

31/05/2018 17:00
31/05/2018 18:00

Koncert absolventů HO

07/06/2018 17:00
07/06/2018 18:30

Setkání pěveckých sborů na zámku v Benešově nad Ploučnicí

13/06/2018 13:00
13/06/2018 19:00

Přístupové údaje do IZUŠ

Vážení rodiče, prostřednictvím třídních učitelů jste byli na třídních přehrávkách osloveni s možností získat přístup do elektronické dokumentace I-ZUŠ, která Vám umožňuje náhled do třídní knihy všech povinných předmětů, které Vaše dítě absolvuje na naší škole. prostřednictvím I-ZUŠ budete informování o důležitých akcích, které škola pořádá a budou Vám předávány různé informace prostřednictvím funkce Nástěnka. Zároveň máte možnost i rovnou své dítě na povinné předměty omluvit.
Tento týden byla zájemcům zaslána přístupová hesla a jména.